• För att anlita Fyrljuset vänligen ring

  073 973 9392 (Tomas)
  under kontorstid


  Vid behov av hjälp (jourplaceringar etc.)

  efter kontorstid och på helger vänligen ring

  073 973 93 92


  Nyheter

  Nyheter från vår verksamhet hittar du under Aktuellt.


 • "En mycket lyckad placering där konsulentens kontinuerliga besök varit av största vikt. Jag uppskattar stiftelseformen och är gärna referent vid behov."
  I utvärderingen från en av våra uppdragsgivare (kommun, vuxenplacering) om Stiftelsen Fyrljuset

 • Välkommen till Stiftelsen Fyrljusets hemsida!

  Familjehemsvård i ett europeiskt sammanhang!

  Vi har mångårig erfarenhet av att arbeta med förstärkt familjehemsvård för barn, unga och vuxna. Familjehemsvården ges utifrån den enskilde individens förutsättningar och möjligheter. Fyrljuset har familjehem i hela Sverige, och vi kan även erbjuda familjehemsvård i andra länder i Europa.

  Vår familjehemsvård i Sverige och Europa kännetecknas av hög kvalitet, som bland annat innebär att vi erbjuder mycket stöd, hög tillgänglighet och tät uppföljning av de familjehem som vi samarbetar med.

  Stiftelsen är en s.k. non-profit-verksamhet som är religiöst och politiskt obunden.

  Vi erbjuder även utsluss/eftervård från institution och familjehem, samt ett antal tilläggstjänster. Läs mer under om/vad vi erbjuder.

  Vill ni bli familjehem – ta kontakt!